• Home »
  • PL »
  • Aktualności »
  • 152 mln złotych na nowe stanowisko promowe w porcie Świnoujście

Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

152 mln złotych na nowe stanowisko promowe w porcie Świnoujście

W dniu 16 lipca 2012 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oficjalnie stał się beneficjentem projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu”. Umowę na dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Pawła Szaciłło podpisali Jarosław Siergiej – Prezes Zarządu oraz Paweł Adamarek – Członek Zarządu.

Dzięki wsparciu z Programu Infrastruktura i Środowisko, na istniejącym terminalu promowym w Świnoujściu powstanie nowe stanowisko statkowe nr 1, które umożliwi przyjmowanie jednostek promowych o maksymalnej długości 220m. Realizacja tego ogromnego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest wyjściem naprzeciw aktualnym trendom przewozów promowych na Bałtyku i oczekiwaniom armatorów, którzy zamierzają wprowadzać do eksploatacji coraz większe jednostki.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach działania 7.2 - Rozwój transportu morskiego. Przedsięwzięcie o wartości ponad 152 mln zł otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie blisko 71 mln zł.

W ramach inwestycji zrealizowana zostanie budowa nowego stanowiska promowego obejmująca m.in.:

  • nabrzeże o długości ponad 242 m,
  • stalowy pomost ruchomy,
  • umocnienie dna,
  • pomosty wjazdowe na prom oraz estakadę na pomost samochodowy,
  • galerię pasażerską zrealizowaną wzdłuż nowobudowanego nabrzeża,
  • infrastrukturę techniczną i uzbrojenie terenu.

Inwestycja ta umocni pozycję konkurencyjną Terminala promowego w Świnoujściu, który już dziś jest największym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych na Bałtyku. Budowa nabrzeża jest wzmocnieniem ogniwa, jakim jest terminal, stanowiącego integralną część korytarza transportowego łączącego Skandynawię z krajami Europy południowej, pełniącego wiodącą rolę w obsłudze morskich połączeń promowych z Polski do Skandynawii, zarówno co do ilości zawinięć promów, jak i pod względem wielkości obsłużonego ruchu pasażerskiego i towarowego.

Budowa nowego stanowiska statkowego, która zakończy się w 2014, jest tylko jednym z wielu projektów inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Ten element konsekwentnie realizowanej w ramach misji firmy polityki zrównoważonego rozwoju infrastrukturalnego portów w Szczecinie i Świnoujściu, jest efektem dążenia Zarządu Spółki do pozycji portów Szczecin i Świnoujście jako wiodących portów na południowym Bałtyku.

Zdjęcia