Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za grudzień i 12 miesięcy 2019

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2018

2019

% %

grudzień

12 m-cy

grudzień

12 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

417,0

3 440,0

398,1

3 129,8

95,5

91,0

2

Ruda

146,4

3 226,0

88,3

2 272,6

60,3

70,4

3

Inne masowe

316,4

3 373,3

213,4

3 351,3

67,4

99,3

4

Zboże

69,5

1 095,2

161,3

1 303,5

232,1

119,0

5

Drewno

18,4

75,5

4,4

200,0

23,9

264,9

6

Drobnica                    

1 356,3

18 074,5

1 169,8

17 511,5

86,2

96,9

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 061,3

14 231,2

928,6

13 848,3

87,5

97,3

7

Paliwa

397,7

3 972,9

478,0

4 406,1

120,2

110,9

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 721,7

33 257,4

2 513,3

32 174,8

92,3

96,7

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 358,0

81 451,0

6 211,0

76 143,0

97,7

93,5

Uwaga! Od początku 2019 roku w portach w Szczecinie i Świnoujściu oraz Gdańsku i Gdyni stosowane są nowe zasady, analogiczne do portów zachodnich, a dot. naliczania tary (czyli wagi netto ciągnika siodłowego z naczepą) za samochód ciężarowy, co ma znaczenie w przypadku wyników drobnicy promowej. Do 2018 roku włącznie wyliczano tarę pojazdów według ciężarów samochodów z lat osiemdziesiątych i wynosiła ona 6 ton, podczas, gdy obecnie przeciętny samochód ciężarowy – ciągnik siodłowy wraz z naczepą waży od 14,5 do 18 ton – przyjęto przeciętną tarę – wagę netto 15 ton. Samo naliczanie tary  wynika z faktu, że armator nalicza fracht za przewóz pojazdu promem za cały samochód tj. waga samochodu z ładunkiem, a nie za sam ładunek (chodzi tutaj też o wyliczenie dopuszczalnego ciężaru całkowitego wszystkich ładunków do przewozu, aby nie przekroczyć dopuszczalnej ładowności statku). Dla celów analitycznych, dane za 2018 rok zostały także przeliczone wg nowej tary.