Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za styczeń 2020

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu wg grup towarowych                                                                 za styczeń 2020 r.                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

 

2019

2020

% %

 

styczeń

styczeń

4 : 3

12 : 10

1

2

3

4

5

 

1

Węgiel

232,4

290,2

124,9

 

2

Ruda

59,5

86,8

145,9

 

3

Inne masowe

411,4

241,2

58,6

 

4

Zboże

112,4

137,7

122,5

 

5

Drewno

22,4

7,2

32,1

 

6

Drobnica                    

1 484,3

1 355,4

91,3

 

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 147,0

1 051,8

91,7

 

7

Paliwa

444,5

446,8

100,5

 

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 766,9

2 565,3

92,7

 

8

Przeładynki kontenerów TEU (20')

5 001,0

6 200,3

124,0

 

Źródło:  opracowanie własne Dział Handlowy i Obsługi Inwestora

Szczecin, dn.12.02.2020 r.