Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za luty i dwa miesiące 2020

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za luty i 2 miesiące 2020 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2019

2020

% %

luty

2 m-ce

luty

2 m-ce

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

288,1

520,5

208,5

498,7

72,4

95,8

2

Ruda

204,9

264,4

75,5

162,3

36,8

61,4

3

Inne masowe

221,1

632,5

310,1

551,3

140,3

87,2

4

Zboże

32,6

145,0

127,1

264,8

389,9

182,6

5

Drewno

23,9

46,3

5,0

12,2

20,9

26,3

6

Drobnica                    

1 392,6

2 876,7

1 346,8

2 702,2

96,7

93,9

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 111,7

2 258,7

1 113,2

2 165,0

100,1

95,9

7

Paliwa

324,4

768,9

388,9

835,7

119,9

108,7

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 487,6

5 254,3

2 461,9

5 027,2

99,0

95,7

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

4 654,0

9 655,0

7 725,0

13 925,0

166,0

144,2

Źródło: Dział Handlowy

Szczecin, dn.11.03.2020 r.