Porty Światowy standard usług

Struktura przeładunków tranzytowych według grup ładunkowych i kraju tranzytującego

Struktura przeładunków tranzytowych na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA według grup ładunkowych i kraju tranzytującego w okresie od stycznia do grudnia 2006 roku.

Państwo
G R U P A ___T O W A R O W A
RAZEM
Węgiel
Ruda
Inne masowe
Zboże
Drewno
Drobnica
1
2
3
4
5
6
7
8
Czechy
89,3
203,3
42,4
_
5,7
722,2
1 062,9
Niemcy
95,1
1,8
234,0
117,9
_
360,3
809,1
Słowacja
100,7
195,0
_
_
_
374,8
670,5
Węgry
_
1,8
_
_
_
161,6
163,4
Austria
_
_
_
_
_
114,7
114,7
Serbia
_
_
_
_
_
15,6
15,6
Rumunia
_
_
_
_
_
51,2
51,2
Inne kraje
3,0
4,9
_
6,9
_
115,4
130,2
Tranzyt morski
__
2,1
-
_
_
31,9
34,0
RAZEM
288,1
408,9
276,4
124,8
5,7
1 947,7
3 051,6