Porty Światowy standard usług

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za grudzień i 12 miesięcy 2006 roku.

Lp.
Grupa towarowa
Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym
Obroty po wyłączeniu wagi środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym
Wykonanie za 2005r.
Wykonanie za 2006r.
%%
Wykonanie za 2005r.
Wykonanie za 2006r.
%%
grudzień
12 m-cy
grudzień
12 m-cy
5:3
6:4
grudzień
12 m-cy
grudzień
12 m-cy
5:3
6:4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Węgiel
836,5
6 464,8
264,0
5 087,6
31,6
78,6
836,5
6 464,8
264,0
5 080,6
31,6
78,6
2. Ruda
176,4
1 694,2
34,0
1 349,0
19,3
79,6
176,4
1 694,2
34,0
1 349,1
19,3
79,6
3. Inne masowe
372,5
2 519,0
234,1
2 676,4
62,8
105,7
372,5
2 519,0
234,1
2 663,0
62,8
105,7
4. Zboże
213,1
1 869,7
167,3
1 812,6
78,5
96,9
213,1
1 869,7
167,3
1 812,3
78,5
96,9
5. Drewno
4,2
40,6
1,1
42,1
26,2
101,7
4,2
40,6
1,1
41,3
26,2
101,7
6. Drobnica
641,4
6 947,1
594,9
7 541,2
92,8
108,6
532,7
5 626,4
465,8
6 011,5
87,4
106,8
   - w tym
-
drobnica promowa
308,8
3 313,6
352,8
4 391,4
114,2
132,5
200,1
2 424,8
223,6
2 856,7
111,7
117,8
7. Ropa i przetwory
59,6
483,8
54,5
697,9
91,4
150,0
59,6
483,8
54,5
725,9
91,4
150,0
Razem obroty
w portach
w Szczecinie
i Świnoujściu
2 303,7
20 019,2
1 349,9
19 206,8
58,6
96,0
2 195,0
18 698,5
1 220,8
17 683,7
55,6
94,6
Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie