Porty Światowy standard usług

Wykaz obiektów administrowanych (ISPS)

Na terenach administrowanych przez ZMPSiŚ S.A wyznaczono ogółem 6 obiektów portowych. Obszary te posiadają stosowną numerację identyfikacyjną IMO i potwierdzenie zgodności (Statement of Compliance) oraz systemy bezpieczeństwa funkcjonujące w oparciu o opracowane oceny ochrony (PFSA – Port Facility Security Assesment) i plany ochrony (PFSP – Port Facility Security Plan). Realizacją wytycznych i nadzorem nad funkcjonowaniem systemów zajmują się wyznaczone osoby funkcyjne – oficerowie ochrony obiektów portowych (PFSO – Port Facility Security Officer).

  • Oficer PFSO: Bulk Cargo Szczecin  -  Jerzy Gadomski, tel.(biuro): 091 430 82 35, tel.(kom): 0 691 030 721, e-mail: j.gadomski@port.szczecin.pl 
  • Oficer PFSO: Drobnica Port Szczecin - Hubert Dudzień, tel. (biuro): 091 430 82 03, tel.(kom.): 0 665 430 972, e-mail: h.dudzien@port.szczecin.pl 
  • Oficer PFSO: HUK-SNOP - Adam Pawlak, tel.(biuro): 091 430 89 37, tel.(kom): 0 502 691 162, e-mail: a.pawlak@port.szczecin.pl 
  • Oficer PFSO: Port Handlowy Świnoujście, Nabrzeże Władysława IV - Bogumił Przybylski, tel.(biuro): 091 372 72 50, tel.(kom): 0 605 073 281, e-mail: b.przybylski@port.szczecin.pl
  • Oficer PFSO: Terminal Promowy Świnoujście - Grzegorz Bajerski, tel.(biuro): 091 322 61 83, tel.(kom): 0 691 442 208, e-mail: gbajerski@sft.pl

 

Wymóg sporządzenia Deklaracji Ochrony (DoS) zachodzi w przypadkach określonych zapisami art. 47 – 49 ustawy z dn. 4 września 2008r o ochronie żeglugi i portów morskich. W przypadkach kiedy zachodzi potrzeba dodatkowej konsultacji bądź ustaleń odnośnie uprawnień do wejścia na statek lub działań podejmowanych na linii statek / port – prosimy o kontakt z Oficerami PFSO właściwymi terytorialnie.

Informacje związane z wykazem wszystkich obiektów portowych w Szczecinie i Świnoujściu zamieszczane są w przepisach porządkowych, wydawanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Obiekty portowe podlegające pod rozwiązania ISPS, dane kontaktowe oraz informacje związane z alternatywnymi rozwiązaniami w zakresie ochrony statków i obiektów portowych, a także podmiotami i służbami zaangażowanymi w odpowiedź na zagrożenia umieszczane są w Global Integrated Shipping Information System

 

Certyfikaty obiektów portowych oraz szczegółowy wykaz obiektów portowych (wraz z kodami lokalizacyjnymi ONZ) w Szczecinie i Świnoujściu administrowanych przez ZMPSiŚ S.A. do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania